Algemene voorwaarden

Methorst bouw

Op alle opdrachten áán Methorst bouw is de meest actuele versie van onze Algemene (Leverings) Voorwaarden van toepassing, welke wij u op verzoek kunnen doen toekomen.

Op alle opdrachten ván Methorst bouw is de meest actuele versie van onze Algemene (Inkoop) Voorwaarden van toepassing, welke wij u op verzoek kunnen doen toekomen.

Wilt u de meest recente versie hiervan ontvangen? Neem contact met ons op.

Vraag de algemene voorwaarden op